PRIMARIA COMUNEI CASTRANOVA

Judetul Dolj

PREZENTARE LOCALA

PREZENTAREA COMUNEI CASTRANOVA

Localizare:
        Comuna Castranova este situata in partea de sud-est a judetului Dolj,pe drumul judetean Leu -  Visina, delimitata la nord de comuna Leu, la est comuna Apele Vii, la sud comuna Mirsani si la Vest comuna Bratovoiesti.

Situatia demografica:
        - numar populatie - 3.542 locuitori ( din care pe sexe : masculin 1677 si feminin 1865 )
        - total locuinte 1389 din care propietate privata 1383 si propietate publica 6)

Infrastructura locala:

        - cai de acces: drumul judetean 604 Leu Visina
        - retea de alimentare cu apa: program in derulare
        - retea de alimentare cu energie electrica: da

Infrastructura sanitara,invatamint:

        Pe raza comunei Castranova functioneaza 2 cabinete medicale modernizate partial, cu personal medical alcatuit din 2 medici si 3 asistenti medicali, 1 farmacie.
        Numar.scoli - 4 din care reabilitate 3,incalzite cu combustibil solid, cu personal didactic titular in numar de 25, numar de elevi 344.
        Numar de gradinite : 2 reabilitate,incalzite cu combustibil solid,cu personal didactic titular in numar de 6, numar de copii prescolari -155.

Starea economica
:
        - societati comerciale active - 12.
        - societat agricole -2.

Principalele prioritati
de dezvoltare al comunei din punct de vedere al infrastructurii locale sunt: reteaua de alimentare cu gaze, canalizare.
        Pentru imbunatatirea calitatii vietii, accesului pietonal si a autovehicolelor in once zona a localitatii autoritatile locale s-au preocupat pentru accesarea de fonduri cu finantare externa prin P.D.R.avind ca obiect reabilitare strazi comunale pe o lungime de 15 km intravilan si 6,5 km extravilan prin asociere cu localitatea Leu. Deasemenea este in derulare programul de alimentare cu apa in satul Puturi.

        Pe raza comunei Castranova functioneaza un Camin cultural, stare tehnica buna, 1 biblioteca cu un fond de carte de 8246 volume.
        Specificul zonei este agricultura cu preponderenta cultura mare: griu si porumb, legumicultura.
        Suprafata agricola: 5718 ha; suprafata arabila: 5532 ha; pasuni: 125 ha; finete naturala 18; vii: 40 ha; livezi 5 ha; fond forestier: 650 ha; ape si bald 22 ha.
        Animale capete: bovine 425, porcine 1570, ovine 2551, caprine 531, cabaline 604, pasari 25.000, albine 691 familii.
        Tractoare si masini agricole detinute de locuitori: tractoare 162, pluguri 160, semanatori 113, combine recoltat cereale 52, cultivatoare mecanice 47.
        Vehicole pentru transportul calatorilor -microbuze 2.
        Intrucit pe raza localitatii exista un luciu de apa amplasat pe valea Giorocului in suprafata de 18 ha unde se poate amenaja o baza de agrement si se poate practica pescuitul se vor cauta investitori care vor valorifica acest potential turistic.