PRIMARIA COMUNEI CASTRANOVA

Judetul Dolj

DISPOZITII PRIMAR

Unitatea administrativ-teritorială Castranova, din județul Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 32, 47, 59, 64, începând cu data de 25.06.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Comunei Castranova, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadstrului și a publicității imobiliarea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin alte mijloace de comunicare decât cele menționate mai sus nu vor fi luate în considerare.