PRIMARIA COMUNEI CASTRANOVA

Judetul Dolj

COMUNICATE DE PRESA - detalii Anunț final Înființare rețea de canalizare

» Inapoi Anunț final Înființare rețea de canalizare 20.06.2023 11:17 UAT Comuna Castranova, titular al proiectului ”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA PUȚURI, COMUNA CASTRANOVA, JUDEȚUL DOLJ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA PUȚURI, COMUNA CASTRANOVA, JUDEȚUL DOLJ”, propus a fi amplasat în Comuna Castranova, sat Puțuri, județul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.


Fisiere: