PRIMARIA COMUNEI CASTRANOVA

Judetul Dolj

COMUNICATE DE PRESA - detalii Anunt privind decizia etapei de incadrare

» Inapoi Anunt privind decizia etapei de incadrare 22.11.2019 09:22 COMUNA CASTRANOVA, titular al proiectului “Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în comuna Catranova, judeţul Dolj” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în comuna Catranova, judeţul Dolj” propus a fi amplasat în comuna Castranova, satul Puțuri, județul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.


Fisiere: